3 สิ่งในชีวิต......

posted on 10 Sep 2008 21:08 by earthland

Three irrevocable things in your life are . . .
3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้ . . .
Word // คำพูด
Time // เวลา
and Change // โอกาส

Three undeniable things in your life are. . .
3 สิ่งที่ควรมีในชีวิตเราคือ
Serenity... //ความสงบ
Honesty... // ความซื่อสัตย์
and Hope.. // ความหวัง

Three gems of your life are . . .
สิ่งที่มีค่า 3 สิ่งในชีวิตเรา คือ
Love // ความรัก
self-esteem // เคารพตัวเอง
and true friends. // และเพื่อนแท้

Three uncertainties in your life are . . .
ความไม่แน่นอนในชีวิต 3 อย่าง คือ
dreams. . // ความฝัน
success . . // ความสำเร็จ
and fate. // และโชคชะตา

Three things that deteriorate your life are . . .
3 สิ่งที่เป็นบ่อนทำลายชีวิตเรา คือ
liquor. . // สุรา
arrogance .. //ความหยิ่งผยอง
and anger. // และความโกรธ

* Kind hearts are the garden . . .
จิตใจดีเป็นดั่งสวน
Kind thoughts are the roots . . .
ความคิดดีเป็นรากไม้
Kind deeds are the fruits . . .
การกระทำดีเปรียบเหมือนผลไม้
Kind words are the blossoms. . .
คำพูดดี เป็นดั่งดอกไม้บานสพรั่ง

 ที่มา Forward Mail

edit @ 10 Sep 2008 21:08:54 by earth

Comment

Comment:

Tweet

เขียนได้ดีมากๆ ชวนคิด

#4 By MayaKniGht on 2008-09-16 19:03

เป็น สามสิ่ง ที่ต้องรักษาไว้ให้ดี ขอบคุณนะคะ big smile

#3 By ~ N ~ on 2008-09-11 13:11

ดีมากมากเลยค่ะ big smile

#2 By Meowzilla Zilla on 2008-09-10 21:29

คนเขียนนี้เข้าใจคิดดีจริงๆ

#1 By 草の 明ら  on 2008-09-10 21:13