มักมีผู้กล่าวอยู่เสมอว่า

"จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว ทุกเรื่องราวล้วนเกิดจากใจ"

เมื่อต้องการมีความสุขในชีวิต

สิ่งสำคัญที่ต้องทำ

จึงเป็นเรื่องของการดูแลจิตใจ

การดูแลจิตใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะละเลยไม่ได้

ด้วยเมื่อใดที่จิตใจของเราดี

สิ่งอื่นที่อยู่รอบข้างก็จะพลอยดีไปด้วย

และผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็ย่อมเป็นตัวเราเอง


"การดูแลจิตใจของเราเอง

เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้สักต้น

ที่ต้องคอยหมั่นดูแลรักษา

เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้ได้เจริญเติบโต

เป็นต้นไม้ใหญ่ผลิดอกออกผล

ให้ร่มเงา ให้ที่พักพิงในยามที่เราต้องการ"

 

ที่มา: http://www.dhammadelivery.com/story-detail.php?sto_id=375

 

Comment

Comment:

Tweet

แอบเห็นบล็อกวีวี่ใน FAV ชอบวินส์หรอคะembarrassed

#3 By ploylead on 2009-08-28 13:36

ไม้ ใหญ่
แผ่ กิ่ง ก้าน บัง แดด และ ฝน
ให้ สรรพ สิ่ง ได้ พัก พิง
เห็นด้วยค่ะ

#1 By มิตร on 2009-07-13 09:37